Categories
SOCIETY & POLITICS

เซ็นทรัลาเชียงราย เปิดพื้นที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ และสรรหาที่ดิน-สถาบัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ที่บริเวณชั้น G ฝั่งโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เซ็นทรัลพัฒนา เราให้ความสำคัญในเรื่องการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบครันให้กับผู้มาใช้บริการและมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น G ฝั่งโรบินสัน ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่รวมขนาดกว่า 315 ตารางเมตร เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น. และปิดทำการทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งได้มีการเปิดตัวเครื่องทำหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง หรือเครื่อง Kiosk ซึ่งมีให้บริการ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย แห่งนี้เป็นที่แรกและแห่งเดียวของภาคเหนืออีกด้วย ผู้มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องคีออสนี้
 
ทั้งนี้ศูนย์การค้าได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาทิ จัดที่จอดรถที่สะดวกต่อการมารับบริการ จัดที่พักคอยและเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอทีวีภายในศูนย์การค้าเพื่อสะดวกในการเรียกคิว จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังมอบพื้นที่เปิด “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 7 สาขาที่ เวสต์เกต, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ภูเก็ต ,ชลบุรี และนครศรีธรรมราช อีกด้วย
 
ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศก่อนเข้ารับบริการ ผ่านช่องทาง 
Call center กรมการกงสุลตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-572-8442 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพจ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 
Facebook สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของแต่ละแห่ง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณสุพัทรา สุริโยทัย แผนกการตลาด 
Email : susupattra@centralpattana.co.th
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

ชาวเชียงราย รวมใจปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวา บ้านร่มแก้ว ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอดอยหลวงนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ยางนา ตะเคียนทอง กาสะลองคำ หว้า มะขามป้อม มะเกี๋ยง มะกอกน้ำ สัก พะยูง เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
.
วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

สนง.คุมประพฤติ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1

สนง.คุมประพฤติ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธี

ตามที่กรมคุมประพฤติ ได้ให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้สำรวจตนเอง พร้อมทั้งความสามารถของตนเองอันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลมีคำสั่งให้นำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษตามมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดคดียาเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมความประพฤติตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษในฐานความผิดคดียาเสพติด และมีผลการประเมินความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 40 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวม 54 คน
.
โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด เป็นการดำเนินการภายใต้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันและปราบปรามรวมถึงแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดปัจจุบันใช้กระบวนการทางระบบสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้เสพและผู้ติดยาได้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยเข้าโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

ประกันสังคม จ.เชียงราย เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนความคุ้มครองแรงงานอิสระ

ประกันสังคม จ.เชียงราย เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนความคุ้มครองแรงงานอิสระ

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 ที่โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 90 คน เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม 

ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย เทคนิคการทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคม สามารถนำไปขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่โดยตรง

นางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งสิ้น 225 ราย สำนักงานประกันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกลไกในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชน ที่เป็นกระบอกเสียงกระจายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ และโน้มน้าวกระตุ้นให้แรงงานอิสระตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิต ทั้งในวัยทำงาน และวัยเกษียณ ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปสู่การขยายผลการให้ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของประเทศ 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่มาร่วมเป็นเครือข่ายตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ในการร่วมผลักดัน และขับเคลื่อนการให้ความคุ้มครองแรงงานอิสระให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีผลงานประจักษ์ (Best Practice) ต่อไป
Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
NEWS UPDATE