Categories
GALLERY

“กาดไตลื้อ” มนต์เสน่ชาวไตลื้อ

 

 ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ เป็นพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม “ไทลื้อ” ที่เด่นชัด จึงได้มีแนวคิดเปิดพื้นที่ตลาดใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดง บริการ ที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำมาสู่ความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้ตลาดวัฒนธรรมชุมชน “กาดไตลื้อ” เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าจดจำทั้งชาวเชียงราย ชาวไทยและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมพัฒนาตลาดวัฒนธรรมชุมชนของเราในนามชื่อ “กาดไตลื้อ ศรีดอนชัย” กำหนดจัดตลาดทุกวันเสาร์แรกของเดือนนับแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖ นี้เป็นต้นไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กาดไตลื้อ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
FOLLOW ME
Categories
GALLERY

อาจารย์เฉลิมชัยฯ ประเดิมถ่ายรูปตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขัวศิลปะ

 
อาจารย์เฉลิมชัยฯ ประเดิมถ่ายรูปตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขัวศิลปะ ร่วมประชาสัมพันธ์งานศิลปะระดับโลกของเชียงราย

The open world “เปิดโลก”
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ขัวศิลปะ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
FOLLOW ME
Categories
GALLERY

“ภูแล” ชื่อพันธุ์สับปะรดของจังหวัดที่มีรสหวาน กรอบ ไม่แสบลิ้น

 
“เชียงราย” เหนือสุดในสยามดินแดนแห่งขุนเขา แน่นอนว่า “สับปะรดภูแล” คงเป็นชื่อแรกที่หลายคนนึกถึง เกิดจากมีผู้นำสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตมาปลูกที่ตำบลนางแล เกิดการผสมชื่อระหว่างตำบลนางแล กับสับปะรดภูเก็ต กลายเป็น “ภูแล” ชื่อพันธุ์สับปะรดของจังหวัดที่มีรสหวาน กรอบ ไม่แสบลิ้น จนเป็นผลไม้โปรดของหลายๆคน
 
ปัจจุบันปลูกใน 3 ตำบล คือ นางแล ท่าสุด และตำบลบ้านดู่ ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ สับปะรดภูแลยังแอดวานซ์ได้รับจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)กับมาตรฐานสินค้าโอท็อป 5 ดาว อีกต่างหาก เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เก็บเกี่ยวสับปะรดภูแลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปี

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ข่าวสารท่องเที่ยว ททท.

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
FOLLOW ME
Categories
GALLERY

Pride Month ที่กรุงเทพฯ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศให้กับสังคม

Bangkok Pride 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Gender เรียกร้องการแก้ปัญหาในหลายมิติที่จะทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมความหลากหลายมากขึ้น เน้น 4 ประเด็นสำคัญคือ การรับรองเพศสภาพ (Gender Recognition), สมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) สิทธิของ Sex Workers (Sex Work Rights) และ สวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับ LGBTQ+ (Equal Right to Health)

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
FOLLOW ME
Categories
GALLERY

“ปาเเอ่ววัดก่อนฝนลง” วัดร่องเสือเต้น Blue Temple