แกลเลอรี่

“กาดไตลื้อ” มนต์เสน่ชาวไตลื้อ

ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ…

อาจารย์เฉลิมชัยฯ ประเดิมถ่ายรูปตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขัวศิลปะ

 อาจารย์เฉลิมชัยฯ…

“ภูแล” ชื่อพันธุ์สับปะรดของจังหวัดที่มีรสหวาน กรอบ ไม่แสบลิ้น

 “เชียงราย”…

Pride Month ที่กรุงเทพฯ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศให้กับสังคม

Bangkok…

“ปาเเอ่ววัดก่อนฝนลง” วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

“ปาเเอ่ววัดก่อนฝนลง”…