Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

ค้นหาทีมสุดแกร่ง CR-PAO YOUTH 3×3 Basketball tournament

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 น. เวลา 09.00 น. ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายอนุชา ยอดเชียงคำ ส.อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.แม่สาย เข้าพบปะและให้กำลังใจน้องๆนักกีฬา ในกิจกรรม CR-PAO YOUTH 3×3 Basketball tournament โซน 3 โดยมีนายจำรัส หลวงเป็ง รองนายก ทต.แม่สาย ให้การต้อนรับ

 

สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน CR-PAO YOUTH 3×3 Basketball tournament กำหนดวันแข่งขัน ระดับโซน
โซน 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพญาเม็งราย
โซน 2 ประกอบด้วย อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด และอำเภอเวียงป่าเป้า
โซน 3 ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง
โซน 4 ประกอบด้วย อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ
– วันที่ 6-7 มิถุนายน 256 7 ณ วิทยาเทคนิคเชียงราย 8 มิถุนายน 2567 ณ เซ็นทรัล เชียงราย
– วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย
– วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
– วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ
ระดับจังหวัด
– วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ เซ็นทรัล เชียงราย
 
 
รายการรุ่นที่จัดแข่งขัน ได้แก่
– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แบบผสม
– รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
– รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
– รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
– รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
 
ทั้งนี้เพื่อค้นหาทีมสุดแกร่ง 4 อันดับแรกของทั้ง
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

”นครเชียงรายเกมส์“ ส่งต่อเจ้าภาพใหม่เทศบาลนครนครสวรรค์ การแข่งขันกีฬา

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ”นครเชียงรายเกมส์“ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดอย่างสวยงาม เริ่มจากการแสดงชุด ”เริงระบำลำตัด“ จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขบวนพาเหรดนำทัพนักกีฬาจากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าสู่สนาม

 

เทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) เป็นการฝึกให้รู้จักการแพ้และชนะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬา ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองของนักกีฬาที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานในด้านการกีฬา
 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งมอบธงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 39 ”พาสานเกมส์“ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

จ.สกลนคร ส่งต่อเจ้าภาพเชียงรายกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 29

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และจังหวัดเจ้าภาพคือจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567 ณ จังหวัดสกลนคร มาแล้วและได้ส่งต่อเจ้าภาพให้กับจังหวัดเชียงราย ต่อไป

โดยก่อวาระการประชุมได้มีการแนะนำตัวคณะสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยต่อที่ประชุม คือ นายวิวัฒน์ วิกราตโนรส นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย นางสาวจันทร พิมพ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย นายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาระดับชาติ ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑสูงอายุแห่งเอเชียและสหพันธ์ฯโลก มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมกรีฑาสูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่พ้นจากระบบกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้เข้าถึงกิจกรรมกีฬาโดยต่อเนื่องตามอุดมการณ์การส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเล่นกีฬาต่อเนื่องตลอดชีวิต
 
 
สำหรับที่ประชุม ได้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และได้รับเกียรติจากสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2568 ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ ต่อไป
 
 
สำหรับการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539  ครั้งที่ผ่านมาเป็นการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 28 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติด้านบวก ในการรักการออกกำลังกาย  ส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถด้านกรีฑา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน และได้พัฒนาตนเองเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และยังเป็นการคัดเลือกนักกรีฑาผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชีย ต่อไป   โดยมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  1,281 คน   ประกอบด้วย  นักกีฬาไทย 896  คน นักกีฬาเพื่อสุขภาพ 300  คน และนักกีฬาจากต่างประเทศ อีก 85  คน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เปิดงาน นครเชียงรายเกมส์ 2567 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” 2567 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม และคณะนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมอย่างคึกคัก

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “นครเชียงรายเกมส์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา เพื่อการออกกำลังกายเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ควบคู่กับวิชาการ เพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ และมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับสากล ภายใต้หลักการที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของคนไทย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยใช้กีฬาและการออกกำลังกาย 

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถ ใช้กีฬาฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจ อดทน เข้มแข็ง กล้าแสดงออก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม รู้ห่างไกลยาเสพติด และกล่าวต่อไปว่า เมื่อแพ้ก็ต้องหมั่นฝึกฝน เมื่อชนะก็อย่าทะนงตน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองไทยที่มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง อีกทั้งการพัฒนาคนเป็นเป้าหมายที่สำคัญของประเทศชาติในปัจจุบัน ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายมั่นคงยั่งยืน และก้าวไกลไปในอนาคต พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อแสดงความขอบคุณในการส่งเสริมการกีฬาให้กับนักเรียนเยาวชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากน้อง ๆ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงขบวนพาเหรดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา “นครเชียงรายเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567  รวมทั้งสิ้น 10วัน โดยมีจังหวัดในเขตภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 จังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 80 แห่ง มีการแข่งขันจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง/เปตองชู้ตติ้ง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากฮอส และ หมากรุก สามารถร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาตลอดการแข่งขัน ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.north.sport-th.com หรือ ทางเพจเฟซบุ๊ค “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38” 

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

‘อทิตาธร’ ร่วมยินดีกับนักกีฬา บาสเกตบอล TOA 3×3

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันบาสเกตบอล “TOA 3X3 BASKETBALL ALL THAILAND 2024“ ณ ประตูท่าแพ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับรวม 3 รางวัล ได้แก่ 

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง ได้แก่ 

 1. เด็กหญิงเพลงพิณ ไตรแสง 
 2. เด็กหญิงมะลิ อินทยศ 
 3. เด็กหญิงพาขวัญ สงวนศรี 
 4. เด็กหญิงกรภัค ดีน้อย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชายได้แก่ 

 1. นายเบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์ 
 2. นายกุนที ครุฑไทย 
 3. นายตะวันฉาย มาบุตร 
 4. นายไชยพงศ์ ภาสน์ประวิตร 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ได้แก่ 

 1. เด็กชายกัญจน์ ดอนเมือง 
 2. เด็กชายกันตณพิชญ์ ศิระกมลโรจน์ 
 3. เด็กชายชินกฤต ธรานิศร 
 4. ด็กชายกวีวัฒณ์ ถูกจิตต์เสฎฐี 

 

และสำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันต่อในรอบประเทศ Grand Final เพื่อชิงตั๋วไปดูการแข่งขัน บาสเกตบอล 3×3 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2567 ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ นายก นก ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมส่งเสริมและผลักดันการแข่งขันกีฬาของเยาวชน ซึ่งถืออีกหนึ่งนโยบายในการพัฒนาของ อบจ.เชียงราย ที่จะสร้างโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬาสู่สากลกีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ วางรากฐานเรื่องกีฬามาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป

 

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดศึกการแข่งขันดวลบาสฯ 3 คน ยอดฮิต TOA 3×3 Basketball All Thailand 2024 ปลุกกระแสบาส 3×3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมลุยจัด 10 สนามทั่วไทยตามมาตรฐานสากล เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น ประเดิมสนามแรก 26 – 27 เมษายน 2567 นี้ที่ จ.ชลบุรี ทีมผู้ชนะรุ่น 12-14 ปี ชิงตั๋วรางวัลพิเศษ บินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันบาสเกตบอลแมตช์ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรม CSR ทาสี ตีเส้น มอบสนามบาสให้ชุมชนทั้ง 10 จังหวัด พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ส่งไอเดียทาสีสนาม ชิงเงินทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท สานต่อนโยบายภาครัฐในการลงนาม MOU สนับสนุนสมาคมกีฬาบาสฯ เพื่อร่วมส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนวงการกีฬาให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอล แห่งประเทศไทย และนายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดศึกการแข่งขันบาสเกตบอล TOA 3×3 Basketball All Thailand 2024 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

 

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เปิดเผยว่า ตามที่ TOA ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 12 ปี ด้วยมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทย หันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาวงการกีฬาบาสไทยให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกีฬาบาสฯ 3×3 ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในเยาวชน จนทำให้รายการแข่งบาส TOA 3×3 ออล ไทยแลนด์ ในปีที่ผ่านมาได้รับกระแสการตอบรับอย่างท่วมท้น ในปีนี้จึงได้ยกระดับการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ที่บวกเอนเตอร์เทนเมนต์ให้มีสีสันมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในมาตรฐานระดับสากล พร้อมสานต่อกิจกรรม CSR “ทาสี ตีเส้น” ส่งมอบสนามบาสให้ชุมชน10 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสนามบาสเกตบอลตามจังหวัดที่เราไปจัดการแข่งขัน ชิงเงินทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท 

“ซึ่งในวาระที่ ทีโอเอ ครบรอบ 60 ปี เราจึงมอบรางวัลพิเศษ พาเยาวชนทีมที่ชนะเลิศ รุ่น U12 และ U14 รวม 3 ทีม 12 คน บินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันบาสเกตบอลแมตช์ระดับโลก นัดชิงชนะเลิศรายการ 3×3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS ปลายเดือนกันยายนนี้ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยได้สานฝันสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพ และพัฒนาวงการกีฬาไทยไปสู่ระดับสากลอีกด้วย”

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพนครเชียงรายเกมส์ครั้งที่38

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายจัดแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย ด้วยแนวคิด #กีฬาสร้างสามัคคีสปอร์ตซิตี้ ที่เชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬาชิงชัยทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา •กรีฑา •ฟุตบอล •ฟุตซอล •วอลเลย์บอล •วอลเลย์บอลชายหาด •เซปักตะกร้อ •เปตอง/เปตองชู้ตติ้ง •แบดมินตัน •เทเบิลเทนนิส •หมากฮอส •หมากรุก

 

ด้านนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
 
 
ในการนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (ภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มีการขับเคลื่อน พื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นเชียงรายเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sport City) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่โดยพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงต่อไป และการจัดนครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38 เพื่อหล่อหลอมเด็ก และเยาวชนสู่เป้าหมายอนาคตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคง สมกับคำว่า “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”
 
 
ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาตลอดการแข่งขัน ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.north.sport-th.com ทางเพจเฟซบุ๊ค “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38” และทาง Page fb เทศบาลนครเชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

อบจ.เชียงราย เปิดงานกีฬา สานสัมพันธ์ เยาวชนมุสลิมภาคเหนือ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ เยาวชนมุสลิมภาคเหนือ กีฬาฟุตบอล 7 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม HALEM 333 Sport Club จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวต้อนรับ

 

การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เยาวชนมุสลิมภาคเหนือ ครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์มุสลิมภาคเหนือโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ ความเป็นพี่น้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ร่วมถึงร่วมกันต่อต้านสิ่งที่ไม่เป็นอนุมัติ ทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมดำรงอยู่อย่างสันติสุข โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก 5 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก มีทีมร่วมทั้งสิ้น 16 ทีม โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันล้วนเป็นพี่น้องไทยมุสลิม
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เชียงรายพร้อมจัด กีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

 

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

 

.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง/ชูดติ้งเปตอง แบดมินตัน หมากรุกไทย และหมากฮอส
 
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม 11 ฝ่าย พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ โดยประธานได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการแข่งขันและการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนชาวเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SPORT

เตรียมดันศูนย์ทดสอบกีฬามวยไทย ม.ราชภัฏเชียงราย เป็นระดับสากล

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้วางแผนการส่งเสริมกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากล และ Soft Power โดยมีคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้กำกับการขับเคลื่อนให้เกิด “มาตรฐาน” และ “การยอมรับ” ในระดับสากล

 

คณะกรรมการกีฬามวย และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน มีการวางมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว (One Standard) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย
 2. หลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทย
 3. หลักสูตรการบริหารจัดการค่ายมวย
 4. หลักสูตรการจัดการแข่งขันมวยไทย
 5. หลักสูตรด้านองค์ความรู้มวยไทย

 

มีการปรับให้มีโครงสร้าง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ” ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละด้านดังกล่าว พร้อมทั้งได้ทำประชาพิจารณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬามวยและบุคคลในวงการกีฬามวยแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

ประเทศไทยเรามีศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาผลิตบุคลากรกีฬามวยไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบ (นำร่อง) จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

 1. ภาคตะวันออก : ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัย ม.บูรพา จ.ชลบุรี
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 3. ภาคเหนือ : ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
 4. ภาคใต้ : ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.กระบี่
 5. ภาคกลาง : ศูนย์ทดสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.

 

นางสาวสุดาวรรรณ เผยว่า“ มวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นทั้งการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวและเกมส์กีฬา “

 

“รัฐบาลและทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรามีนโยบายหลักคือผลักดันมวยไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจกับกีฬามวยไทยที่เราเป็นต้นตำรับ อีกทั้งเรายังมีนักมวยไทยชื่อดังหลายคน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น บัวชาว บัญชาเมฆ หรือทางด้าน รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่กำลังโด่งดัง ณ ปัจจุบัน เรามีการเปิดคลินิกสอนทักษะมวยไทยในต่างแดนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะมวยไทย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬามวยไทย”

 

“ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เราจัดการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โชว์ความสวยงามของแม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกกว่า 5,000 คน เพื่อบันทึกลงกินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด ให้คนต่างชาติว้าวกับสิ่งที่เกิดขึ้น“

 

”ในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันค่ะ เราต้องช่วยกันผลักดันกีฬามวยไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย”

 

“อีกอย่างหนึ่งค่ะ เราได้ตั้งเป้าหมาย คือ การผลักดันให้กีฬามวยไทย ให้ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งชนิดกีฬาในการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี 2032 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ด้วยค่ะ”

 

“สุดท้ายดิฉันก็หวังว่า การรับรองมาตรฐานบุคลากรกีฬามวยไทย ตามพันธกิจและเจตนารมณ์ของ พรบ.มวย ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมกีฬา เกิดการยอมรับในระดับสากลและสามารถยึดกีฬามวยไทยเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเราพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้สิ่งที่เรากำลังผลักดันนั้นเกิดประโยชน์ในทุกๆมิติค่ะ”

 

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

นายก นก” ยกมวยไทย Soft Power สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาล

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 19.30 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาและนันทนาการประชาชน จ.เชียงราย กิจกรรมที่ 25 การแข่งขันกีฬามวยไทย อบจ.เชียงราย ไฟท์ จากรากหญ้าสู่สากล ณ สนามมวยชั่วคราว สนามกีฬากลาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายปภาณ นัยติ๊บ รองประธานสภา อบจ.เชียงราย
 
 
โดยมีนางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายศรีวรรณ์ วงศ์จินา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงราย นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อ นายสมควร นัยติ๊บ นายก อบต.ป่าซาง นายสงกรานต์ โสภามา นายก อบต.ดงมหาวัน นางสาวเบญจพร หากันต์ ปลัด อบต.ทุ่งก่อ น้องโน้ต อดิเรก เรือนปิน Miss LGBT Thailand 2024 และมีนายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.เชียงราย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
 
 
อบจ.เชียงราย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมบูรณาการ ทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วม สื่อสาธารณะ สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งทางจิตใจ จึงได้ส่งเสริม กีฬามวยไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
 
เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมไปทั่วโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้มีความนิยมมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริม Sofe Power พร้อมเร่งผลักดันให้กีฬามวยไทยได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งชนิดกีฬา ในการแข่งขันในมหกรรม กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2032 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยในระดับนานาชาติอย่างครบวงจร ภายในงานมี กิจกรรมสุดพิเศษ เช่น การประกวด Miss สงกรานต์ เวียงเชียงรุ้ง รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News