Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

กรมสรรพากร ได้รับเลือกเป็น “ประธาน SGATAR” การประชุมผู้บริหารจัดเก็บภาษี

 

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 52 ได้เลือกไทยเป็นประธาน SGATAR สืบต่อจากมาเลเซีย โดยทำหน้าที่ในช่วง 1 ปีนับจากนี้

 

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิก SGATAR ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่มาเลเซียที่จัดการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ 51 ได้สำเร็จลุล่วง และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่คณะทำงาน SGATAR (SGATAR Taskforce) ที่พยายามอย่างอุตสาหะให้การจัดการประชุม SGATAR ประจำปีสำเร็จด้วยดี

 

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ยังได้เน้นความสำคัญของ SGATAR ในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการระบุความท้าทายร่วมกันของหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าของการบริหารการจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไทยในฐานะประธานจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ภารกิจอันมีวิสัยทัศน์นี้ ของ SGATAR บรรลุเป้าหมาย

 

ทั้งนี้ ประธาน SGATAR ได้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ ให้ทำหน้าที่เลขาธิการในการประชุม SGATAR ประจำปีครั้งนี้

SGATAR จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เป็นที่ประชุมประจำปีของผู้บริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันมีสมาชิก 18 เขตเศรษฐกิจ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีของ 18 เขตเศรษฐกิจและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 150 คน

 

 

 

Thailand has been elected as the Chair of SGATAR

Yesterday (31st October 2023), during the 52nd SGATAR Annual Meeting, Thailand was elected as the Chair of SGATAR, succeeding Malaysia, and will serve in this capacity one year from now.

Dr.Kulaya Tantitemit, the Director-General of the Comptroller General’s Department acting Director-General of the Revenue Department and the Head of Thai Delegation, expressed gratitude to SGATAR members for entrusting Thailand with the Chairmanship.

She also extended congratulations to Malaysia for successfully hosting the 51st SGATAR Annual Meeting and commended the SGATAR Taskforce for their dedicated efforts in ensuring the success of the the SGATAR Annual Meeting.

Dr.Kulaya also emphasised the importance of SGATAR as a platform for open discussions, exchange of best practices, and identification of common challenges among tax administrations as well as collaboration with international organisations to advance tax administration in the Asia-Pacific region. In her role as Chair, Thailand will fully commit to achieving this SGATAR’s visionary mission.

The Chair of SGATAR appointed Mr.Nirandara Prachuabmoh from Thailand to act as the Secretary-General for the SGATAR Annual Meeting this year.

SGATAR was established in 1970 as an annual forum for tax administrators to enhance cooperation among tax administrations, improve tax administration, and discuss issues related to tax administration. At present, there are 18 member jurisdictions. This year marks the 6th time Thailand has hosted the SGATAR Annual Meeting. There are over 150 participants, including executives and officials from tax administrations in 18 member jurisdictions, as well as representatives from various international organisations.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เชียงราย พร้อมเป็นเจ้าภาพ กีฬาเยาวชนและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ปี 2570

 
จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ร่วมกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัด สู่ระดับประเทศ
วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) ที่ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
 
ในที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสรุป
 – ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดยจังหวัดเชียงรายได้รับ 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง รวม 22 เหรียญ ได้อันดับ 64 
 
– ผลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 17 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวม 41 เหรียญ ได้อันดับ 11 
 
– ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ ได้อันดับ 30 และ
 
– ผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่38 “กาญจนิกาเกมส์” จังหวัดเชียงรายได้รับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ ได้อันดับ 39 
 
พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด รวมถึงรายงานการจัดกิจกรรมกีฬาประจำปี 2566 ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย
 
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมฝ่ายเลขานุการได้รายงานปฏิทิน และแผนงานกิจกรรมกีฬาในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งได้พิจารณาการขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2570) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่9 (พ.ศ. 2570) โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงรายสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงสนองนโยบายในการเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SPORT

เตรียมเนรมิต “เหมืองทองอัครา” จ.พิจิตร เป็นสนามแข่งขันจักรยานเสือภูเขาระดับโลก

 

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เดินหน้าในการส่งเสริมให้จังหวัดพิจิตร เป็นเมืองศูนย์กลางกีฬาจักรยานเต็มตัว มีสนามแข่งขันมาตรฐานครบวงจรทั้งในประเภทถนน บีเอ็มเอ็กซ์ และเสือภูเขา หลังจากความร่วมมือแรกในการดำเนินการสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟ ในโครงการพระราชดำริอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ ที่จะประเดิมเปิดสนามอย่างเป็นทางการในการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบ และประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566

 

พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ทาง อบจ.พิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างสนามแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง ให้ได้มาตรฐานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ในพื้นที่บึงสีไฟ โดยทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งทีมงานไปสำรวจพื้นที่มาเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับวางแปลนการก่อสร้างโดย มร.ฮาวีย์ เครป ผู้เชี่ยวชาญด้านบีเอ็มเอ็กซ์ของยูซีไอ และผู้ฝึกสอนบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย 

 

ขณะที่ประเภทเสือภูเขา ล่าสุด นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร 4 สมัย ในฐานะประธานที่ปรึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีโครงการจัดสร้างสนามแข่งขันจักรยานเสือภูเขามาตรฐานระดับนานาชาติที่สามารถใช้เป็นศูนย์เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นศูนย์ฝึกซ้อมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยใช้พื้นที่ฟื้นฟูภายในเหมืองทองอัครา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

นายกสองล้อไทย กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในเหมืองทองอัครา พบว่าพื้นที่ฟื้นฟูซึ่งไม่ได้ใช้งานเหมืองแล้ว มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ที่มีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการกีฬา เนื่องจากมีทัศนียภาพสวยงาม มีบ่อน้ำรูปหัวใจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรสำหรับชุมชนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทับคล้อ

 

พลเอกเดชา กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ได้รับรายงานจากฝ่ายเทคนิคว่าสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดสร้างสนามแข่งขันครอสคันทรี่ในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของยูซีไอ ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงเพียงพอในการจัดสร้างสนามแข่งขันดาวน์ฮิลที่มีความท้าทายทั้งในเรื่องระยะทางและเทคนิค ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการทั้งครอสคันทรี่และดาวน์ฮิลหาได้ยากมาก นอกจากนี้ก็จะทำสนามแข่งขันเสือภูเขาอิลิมิเนเตอร์ เพื่อรองรับสำหรับการบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทั้งนี้ พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า ในขั้นตอนถัดไป สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งทีมงานฝ่ายเทคนิคจักรยานเสือภูเขา เข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด จากนั้นก็จะวางแผนการดำเนินการจัดสร้างสนามแข่งขันทั้งครอสคันทรี่, ดาวน์ฮิล และอิลิมิเนเตอร์ เพื่อให้แล้วเสร็จทันการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2567 ที่จังหวัดพิจิตร จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ต่อไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เปิดเมืองเชียงราย ต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศ Chiangrai Road Classic 2023

 
วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) ที่ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic 2023 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยแพทย์ ตำรวจ มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
 
ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic 2023 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเชิงท่องเที่ยว ไม่มีการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ระยะ 25กม., 70 กม., 110กม. และระยะ 160 กม. มีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัย ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย โดยเส้นทางปั่นจักรยานจะผ่านจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น ขัวไชยนารายณ์ และสะพานหนองหลวง ผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งในปีนี้มีนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
 
 
.
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองจักรยาน และตอบสนองนโยบายของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

อบจ.เชียงราย นักกีฬาเยาวชนเงินล้าน ดันรักบี้ฟุตบอล 7 คน เยาวชนชาวเชียงราย

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ประธานชมรมรักบี้ จ.เชียงราย และ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา อบจ.เชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้กำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เก็บตัวฝึกซ้อม ณ สนามรักบี้ฟุตบอล ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

 

โดยน้อง ๆ นักกีฬา ได้เข้าฝึกซ้อมกีฬารักบี้ในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566
ทั้งนี้ นายก พี่นก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.เชียงราย ขอร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนนักกีฬาชาวเชียงราย ได้คว้ารางวัลมาให้ชาวเชียงรายต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SPORT

“บิว” ภูริพล บุญสอน ติดอันดับ 1 ของโลก 100 เมตรชาย ในรุ่นไม่เกิน 18 ปี

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีกับนายภูริพล บุญสอน หรือ บิว นักกีฬาทีมชาติไทย วัย 17 ปี ได้รับการประกาศผ่าน เว็บไซต์ทางการของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics (www.worldathletics.org) ประกาศอันดับโลก นักกรีฑาวิ่ง 100 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายภูริพล บุญสอน หรือ บิว นักกีฬาทีมชาติไทย เจ้าของสถิติประเทศไทย 2 รายการ ทั้ง รายการวิ่ง 100 เมตรชาย ที่ทำสถิติไปได้ 10.06 วินาที และรายการวิ่ง 200 เมตร ในสถิติ 20.19 วินาที หลังเพิ่งได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยล่าสุดทางสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics ประกาศผ่าน www.worldathletics.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรีฑาโลก ได้อัปเดตอันดับโลกล่าสุดในการวิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หลังสิ้นสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า บิว ภูริพลฯ อยู่อันดับ 1 ของโลก ร่วมกับ คริสเตียน มิลเลอร์ นักกรีฑาจากสหรัฐอเมริกาวัย 17 ปีเช่นกัน ด้วยสถิติ 10.06 วินาที 

สำหรับอันดับโลก 5 อันดับแรก ในการวิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2023 มีดังนี้
1. ภูริพล บุญสอน (ไทย) สถิติ 10.06 วินาที
2. คริสเตียน มิลเลอร์ (สหรัฐฯ) สถิติ 10.06 วินาที
3. แอนโทนี่ ชวาร์ช (สหรัฐฯ) สถิติ 10.15 วินาที
4. เออร์ริยอน คิงส์ตัน (สหรัฐฯ) สถิติ 10.16 วินาที
5. โยชิฮิเดะ คิริว (ญี่ปุ่น) สถิติ 10.32 วินาที

“นายกรัฐมนตรี ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ บิว ภูริพลฯ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงเป็นประวัติศาสตร์ให้ตนเอง และวงการกีฬาไทย เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยทุกคน หวังว่า บิว ภูริพลฯ จะเป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังมีความพยายาม และกล้าที่จะทำตามความฝันต่อไป” นายสัตวแพทย์ชัย กล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

อบจ.เชียงราย เปิดการแข่งขันกีฬา “CR-PAO Youth Sport Day 2023”

 

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “CR-PAO Youth Sport Day 2023” พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาน นัยติ๊บ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ปภาวิน ปวงใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพวงศ์ ประธานสภาเยาวชนศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีทักษะด้านกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกที่สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมของเด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันห่างไกลสิ่งเสพติด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะนักกีฬากรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จาก 18 อำเภอ แบ่งเป็น โซนกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 ชนิดกีฬา คือวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ต่อมานางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน และกล่าวให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชน อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เปิดแล้ว!! มหกรรมแข่งขันกีฬา “อนุบาลลิมปิก เซ็นทรัลเชียงราย 2023”

 

เมื่อวันที่ 9 กันายน 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย,ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย,ชมรมโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย นำโดย โรงเรียนอนุบาลพรรณี ,โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์,โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม,โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์,โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ และโรงเรียนศุภปัญญา  จัดงาน “อนุบาลลิมปิกเซ็นทรัลเชียงราย เกมส์ ครั้งที่ 5” มหกรรมกีฬาอนุบาลชิงถ้วยรางวัลสุดยอดเจ้าแห่งกีฬา จากท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ ชั้น G โซนแกรนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

คุณเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

โดยทางนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าของถ้วยรางวัลอนุบาลลิมปิกเซ็นทรัลเชียงราย เกมส์ ครั้งที่ 5นี้ กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ถือว่าจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุข/ให้กับเด็กๆ  พร้อมให้เด็กและเยาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมจัดทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ชมรมโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และโดยเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ที่เป็นผู้จัดหลัก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ อย่างต่อเนื่องและจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมเยาวชนของชาติของจังหวัด

คุณวรกัณญาลักษณ์ เพชรพันธ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

ในส่วนของคุณกัณญาลักษณ์ เพชรพันธ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงรายที่เป็นผู้จัดหลัก ได้กล่าวถึงงานอนุบาลลิมปิกเซ็นทรัลเชียงราย เกมส์ ครั้งที่ 5  ว่ามีวัตถุประสงค์หลักเราต้องการให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคี รวมไปถึงความพร้อมเพียง ให้เด็กรู้จักการให้อภัยรู้แพ้รู้ชนะกัน การให้พื้นที่เด็กใช้วันว่างให้เกิดประโยชน์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ที่ห่างไกลต่อยาเสพติด โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงรายเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับครูพรรณี เวียงโอสถ และชมรมโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย

สำหรับงาน  อนุบาลลิมปิกเซ็นทรัลเชียงราย เกมส์ ครั้งที่ 5  นี้ เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่างเข้าปีที่ 5  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จากหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี พร้อมร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางศูนย์การค้าฯ ได้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ทุกท่าน  ในงานพบกับขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาวัยจิ๋ว, การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์น้อยวัยใส, การแข่งขันกีฬาสมรรถภาพด้านร่างกาย และการแข่งขันสมรรถภาพด้านความคิดเสริมทักษะ

ร่วมชมและให้กำลังใจกับกองทัพนักกีฬาวัยจิ๋วในกีฬาประเภทต่างๆ ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ ชั้น G โซนแกรนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SPORT

อบจ.เชียงราย มอบรางวัล การแข่งขันเทนนิส Tecnifiber

 
วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันรายการ Tecnifiber-Schools Tennis Junior Toumament 2023 by อบจ.เชียงราย โดยมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14ปี 16 ปี 18 ปีและถ้วยรางวัลประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ณ สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
.
ด้วยทางผู้ฝึกสอนประจำสนามเทนนิส และอบจ.เชียงราย ได้ร่วมกับสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการจัดการแข่งขันรายการTecnifiber-Schools Tennis Junior Toumament 2023 by อบจ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เพื่อพัฒนาฝึกฝีมือของเยาวชนเชียงราย และทาง อบจ.เชียงราย ได้ให้การสนับสนุนวงการเทนนิสตลอดมา ซึ่งทาง อบจ.เชียงราย มีนโยบายกีฬาเยาวชนเงินล้าน
ถือเป็นการส่งเสริมให้กีฬาเข้ามามีส่วนสำคัญกับเยาวชน สร้างโอกาสและสนับสนุนส่งเสริม
ให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬาสู่สากลกีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาประเภทอื่นๆวางรากฐานเรื่องกีฬามาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SPORT

คับคั่ง! เชียนแสน ปั่นชิลล์ชมวิวริมโขง 3 แผ่นดิน

 
วันนี้(20ส.ค.)ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเชียงรายริมฝั่งโขง โดยมีนายสัณฐิติ โคละทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชน และพี่น้องนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
 
กิจกรรมการปั่นท่องเที่ยวเชียงรายริมฝั่งโขง จัดขึ้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพ เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานของจังหวัดเชียงรายสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในรูปแบบ Sport Tourism อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการนำกีฬาจักรยานมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และงดงามของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักด้วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญด้านสุขภาพและด้านต่างๆซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ครบทุกมิติ สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชน และประชาชนเขาด้วยเชียงรายมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการผลักดันกีฬาจักรยานไปสู่สากลพร้อมทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแบบยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้อีกด้วย
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมปั่นในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คน จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และเมียนมา โดยได้แบ่งเส้นทางการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะประกอบไปด้วย ประเภทเอระยะทาง 90 กิโลเมตร ประเภทบีระยะทาง 48 กิโลเมตร และประเภทซี 22 กิโลเมตร โดนทั้ง 3 ระยะ ผู้ที่เข้าร่วมปั่นในครั้งนี้จะมีความเพลินเพลิน ได้ออกกำลังกาย ชมธรรมชาติของอำเภอเชียงแสน 3 เหลี่ยมทองคำ และได้รับความสนุกสนานอีกด้ว
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News