Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงราย เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (CLM ดอยอินทรีย์) โดยมีพระอาจารย์​วิบูลย์​ ธัมมเตโช​ ที่ปรึกษา​เจ้าอาวาส​วัด​พุทธ​อุทยาน​ดอย​อินทรีย์​ นายวราดิศร​ อ่อนนุช​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ พร้อมด้วย​ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และการมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

โดยในช่วงบ่าย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เดินทางไปยังวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข อำเภอพาน โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย​ และประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นายวุฒิกร​ คำมา​ นายอำเภอ​พาน​ และ​นางสิริกัลยพัชร์​ จอมสว่าง​ พัฒนา​การ​อำเภอ​พาน ให้การต้อนรับ
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

พช.เชียงราย คัดเลือกสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2566 โซนอิงสู่โขง

พช.เชียงราย คัดเลือกสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2566 โซนอิงสู่โขง

Facebook
Twitter
Email
Print

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จากพื้นที่โซนอิงสู่โขง (อำเภอเวียงชัย เทิง พญาเม็งราย เชียงของ ขุนตาล และอำเภอเวียงแก่น) จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

ภาคเช้า ตรวจประเมินและคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานตะกร้าบ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกองรบ กระทุ่มนัด ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการกลุ่มจักสานตะกร้าบ้านป่าบงเหนือ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ นายยุทธพงศ์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย ได้เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลและให้กำลังใจกลุ่มฯด้วย

ภาคบ่าย คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย เพื่อตรวจเยี่ยมและคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น และ ซึ่งโซนอำเภออิงสู่โขง 

ได้เสนอให้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพญาเม็งราย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหงาว อำเภอเทิง เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยนางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย นางอมรรัตน์ จันทร์ถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเทิง คณะทำงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพญาเม็งราย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหงาว และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ครบถ้วนทั้ง 3 โซนอำเภอแล้ว และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News