Categories
ENTERTAINMENT

วธ. มอบโล่เชิดชูละครน้ำดี “ละครมาตาลดา”

 
วธ. มอบโล่เชิดชู “ละครมาตาลดา” เป็นละครน้ำดี พร้อมถอดบทเรียนเป็นละครส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ดึงเด็กพร้อมครอบครัวร่วมกิจกรรม MEET & GREET With IDOL : บอกรักให้โลกรู้ ร่วมกับศิลปินชื่อดัง-อินฟูเอนเซอร์ เชื่อมสัมพันธ์-สานพลังเครือข่ายพัฒนาครอบครัว
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดถอดบทเรียนและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้จัดละครและนักแสดงจากเรื่อง มาตาลดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม MEET & GREET With IDOL : บอกรักให้โลกรู้ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้จัดละครและนักแสดง จากเรื่องมาตาลดา อาทิ ยศสินี ณ นคร ผู้จัดละคร  กกกร เบญจาธิกุล นักแสดง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายในงานมีกิจกรรมพูดคุยกับศิลปินไอดอลในรูปแบบ Talk Show เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมไทย และ Live ผ่านเพจ Facebook กระทรวงวัฒนธรรม 
 
ปลัดวธ. กล่าวว่า ละครเรื่อง มาตาลดา เป็นละครที่ส่งเสริมการมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว วธ. จึงขอมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดละครและนักแสดง ที่ได้ผลิตสื่อที่ดีและมีคุณภาพส่งเสริมการมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว รวมทั้งได้มีการถอดบทเรียนจากละครดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุน Soft Power ละครไทยให้มีคุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของวงการละครไทย
 
ปลัดวธ.กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม ทำกิจกรรมแบบ Exclusive กับศิลปินที่วัยรุ่นชื่นชอบ อาทิ การสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องราวครอบครัวของศิลปิน workshop ร่วมกับศิลปินในโซน Happy กินดี วิถีไทย โดยจะร่วมทำข้าวมัน – ส้มตำ ขนมผกากรองและม้าฮ่อ (ของกินที่อร่อยและหายาก) และโซน Happy ทำดี วิถีไทย สาธิตงานประดิษฐ์กุหลาบใบเตยสื่อรัก และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่มียอดไลค์สูงสุดจะได้รับของรางวัลและของที่ระลึก 
 
“กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในชาติ ได้เห็นความสำคัญของการสานสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งการขับเคลื่อนเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมตามแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งและจะดำเนินการขับเคลื่อนการกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องต่อไป”ปลัดวธ. กล่าว 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME