Categories
AROUND CHIANG RAI FEATURED NEWS

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือกรมป่าไม้ปลูกต้นไม้ป่าสงวนแห่งชาติ อ.เชียงของ

 
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่า “One million trees movement” เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ไร่ 40,000 ต้น พร้อมมอบหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 50 หลอด ให้กับโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  มอบพื้นที่สีเขียวให้กระจายทั่วประเทศ
 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำโดยคุณสายัณห์ นักบุญ พร้อมด้วยคณะทำงาน CSR สำนักงานใหญ่, สาขา และกลุ่มจิตอาสา ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมสานต่อโครงการปลูกป่า “One million tress movement” ปลูกป่าซับคาร์บอนตามโครงการ The Journey to NetZero เพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนตามเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และมอบพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all โดยได้รับเกียรติจากคุณจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณธิดานันท์ สรินา ปลัดอำเภอเชียงราย กล่าวต้อนรับ,คุณสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ, คุณไสว ปัญญาสุข รองนายเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ, คุณเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก และคุณวราวุฒิ ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน

 

เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนโครงการ ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสิ่งแวดล้อมในอนาคต เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งพันธมิตร ชุมชน และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน สร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet ด้วยการเป็น  Center of Life เพื่อเป้าหมาย Sustainable Ecosystem และ NET ZERO  ภายในปี 2050

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย พร้อมเยาวชน 400 ชีวิต ขึ้นดอยอินทรีย์ปลูกป่าครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

น้องๆสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยาวชนเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วม ”โครงการปลุก(ปลูก) อนาคตเจียงฮาย ครั้งที่ 2 “ เนื่องด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาป่า การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียว ทางเกษตรกรรม การกำจัดของเสีย และการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ปัญหาสุขภาพ ความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่ำ ล้วนเกิดจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News