Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

‘พิชญาพร’ จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพระดับประเทศ

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เพจเฟซบุ๊กคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้โพสต์ข้อความระบุว่าคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล รอบชิงชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมปลายและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่ชื่นชอบและศึกษาทางด้านศิลปะ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศิลปะและได้แสดงฝีมือผ่านโครงการฯ ภายใต้หัวข้อ“รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ”
 
 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการป้องปรามให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลดลงและหมดไป
ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E. Filipe De La Torre Regional Coordinator (Policy and Outreach),Border Management Programme,UNODC ROSEAP, ครูสังคม ทองมี ตำแหน่งอดีตเยาวชนโครงการเรือเยาวชนฯรุ่น 3 และผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร, รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหเสนี อดีตเยาวชนโครงการเรือเยาวชน รุ่น 7 และอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะในประเภทต่าง ๆ
โดยมีน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโรงการร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องไทรทองฮอลล์ อาคาร 3 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
รายนามผู้ได้รับรางวัลเงินสดและโล่เกียรติยศ 5 รางวัล
 

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวพิชญาพร เมืองใจ จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
 
ลำดับที่ 2 รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นายธราธิป แสงวิเชียร จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
ลำดับที่ 3 รางวัลดีเด่น รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวสิริรัช รัตตมณี จากโรงเรียนสภาราชินี
 
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นายจินดิต ยางสวย จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 
ลำดับที่ 5 รางวัลขวัญใจออนไลน์ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายวีระเดช งามสามพราน จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับน้องน้องที่ผ่านเข้ารอบและผู้ที่ได้รับรางวัล
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME