Categories
EDITORIAL

มุมมอง ‘อดีตนายกท่องเที่ยวภาคเหนือ’ ต่อการพัฒนาเส้นทาง “การบินเชียงใหม่”

 
จากการที่รัฐบาลมีข้อเสนอที่จะขยายสนามบินเชียงใหม่ หรือ สร้างสนามบินใหม่ กับความเร่งด่วน กับงบประมาณที่รัฐบาลมีจำกัด ในปัจจุบัน

ขอนำเสนอข้อมูล ในอีกมุมมองหนึ่ง กับการพัฒนาสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กับสนามบินลำปางคู่ขนาน แล้วขยายถนนบางจุดเส้นทางเชื่อมเชียงใหม่เชียงราย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางเยอะมาก เป็นการกระจายนักท่องเที่ยวสร้างโอกาสแก่ชุมชนต่างๆ และเป็นการสร้างความคุ้มค่าจากเงินลงทุนจากภาครัฐที่ลงทุนไปแล้วที่เชียงรายให้คุ้มค่ามากที่สุด

อีกทั้งยังมีสนามบินลำปาง ที่ใช้เวลาเดินทางมาเชียงใหม่เพียงหนึ่งชั่วโมงรองรับเส้นทางบินในประเทศ

สนามบินเชียงใหม่มีข้อจำกัด เรื่องการขยายรันเวย์ หรือข้อจำกัดเวลาการบินหลังเที่ยงคืนถึงห้าโมงเช้า และสายการบินส่วนใหญ่ที่บินลงเชียงใหม่จะเป็นสายการบินในประเทศเป็นหลัก ส่วนการสร้างสนามบินใหม่ต้งใช้งบประมาณ 7หมื่นกว่าล้านบาทใช้เวลาอีก 7 ปี

ส่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงมีศักยภาพความพร้อมการบินเยอะมากเป็นสนามบินนานาชาติ สามารถบินลงได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีศักยภาพการบิน 10 ไฟท์ต่อชั่วโมง แต่ปัจจุบันมี 2 ไฟท์ต่อชั่วโมง ความแออัดของสนามบินยังมีน้อย ทั้งยังมีงบประมาณมาขยายรันเวย์แท็กซี่การบิน และยังสามารถรองรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาเดินทางรถ จากเชียงรายเชียงใหม่เพียง 3 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ

มุมมองต่อเชียงใหม่เอง เชียงใหม่ควรเพิ่มศักยภาพทางด้านขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า รถไฟฟ้า ระบบรางรถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน ที่รองรับคนจำนวนมาก การมีวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นมหานครเมืองหลวงของภาคเหนือ

อันนี้เป็นอีกมุมมองของผมที่มีต่อเชียงใหม่ (และคุณพ่อผมเป็นคนเชียงใหม่) เชียงใหม่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ลงทุน เศรษฐกิจ และการศึกษา แต่ต้องขยายโอกาสการพัฒนาสู่หัวเมืองต่างๆ ให้มีศักยภาพเสริมกับเมืองเชียงใหม่

การส่งเสริมเพิ่มเส้นทางการบินสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กับใช้สนามบินลำปางเพิ่มในส่วนเส้นทางบินในประเทศ น่าจะเป็นคำตอบเร่งด่วน ที่คุ้มค่าต่อการดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจสู่ภาคเหนือ ขยาย GDP ของภาคเหนือเร็วที่สุด 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กิตติ ทิศสกุล อดีตนายกภาค สามคมสหพันธ์ทองเที่ยวภาคเหนือ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
ECONOMY

ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมงาน East-Northern Thailand & GMS Expo

ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมงาน East-Northern Thailand & GMS Expo

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ห้องยูโทเปีย โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
 
โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน ปีงบประมาณ 2566 เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (East-Northern Thailand & GMS Expo) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่ลาน The Road ณ UD TOWN EXPO จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตความบันเทิง กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงาน อาทิ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ East-Northern Thailand Pavilion และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพด้านที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน เป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลำไย ลิ้นจี่) ประกอบกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economic) 
 
โดยมีเป้าหมายในการผลักดันสินค้า (Local Plus) จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออแกนิค 
2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และ 
3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน
 
ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า สร้างเครือข่าย เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าการลงทุน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตำบล 2 จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News