Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

มอบกระบือ 2 ตัว ให้เกษตรกร บ้านตีนดอย อ.แม่สรวย

มอบกระบือ 2 ตัว ให้เกษตรกร บ้านตีนดอย อ.แม่สรวย

Facebook
Twitter
Email
Print

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่คอกกักสัตว์บ้านเหล่าตีนดอย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบกระบือพระราชทาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย และนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนบ้านตีนดอยเข้าร่วม ซึ่งในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบแม่พันธุ์กระบือได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้นายสวัสดิ์ ยาวิลาด เกษตรกรบ้านตีนดอย จำนวน 2 ตัว เพื่อลดรายจ่าย และสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อผู้เลี้ยง


นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย กล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่สรวยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และยังได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 338 ราย และชาวเกษตรกรบ้านตีนดอย ยังเป็นหมู่บ้านตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

ด้านนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย พระราชทานกระบือที่ทรงไถ่ชีวิต และพระราชทานกระบือดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร คือนายสวัสดิ์ ยาวิลาด อยู่บ้านเลขที่ 283 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และกล่าวต่อไปว่า กระบือพระราชทานที่นำมามอบในวันนี้ ได้รับการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรียบร้อย และได้ขนย้ายจากคอกกักสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ารู้สึกยินดีกับผู้ได้รับมอบกระบือพระราชทานในวันนี้ ซึ่งกระบือเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มหาศาลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ลูกกระบือเปรียบเสมือนเงินฝากประจำรายปี ปุ๋ยที่ได้จากมูลกระบือ จะช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เลี้ยง จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ จึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับกระบือเลี้ยงดูกระบืออย่างดี เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่รับมอบกระบือพระราชทาน ต้องกล่าวปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยจะต้องไม่ฆ่า ไม่ขาย พร้อมเลี้ยงดูอย่างดีจนกว่ากระบือจะสิ้นอายุขัย รวมถึงประกอบอาชีพ ที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR