เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บูรณาการพี่น้องท้องถิ่นงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 19 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.เชียงราย อ.เชียงของ เขต 1 นายวราวุธ ไชยวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย อ.เชียงของ เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรี ต.ศรีดอนชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประชิต จันเพ็ง ประธานสภาเทศบาล ต.ศรีดอนชัย นายประดิษฐ์ ขันทะ กำนัน ต.ศรีดอนชัย นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างพลังสามัคคีและบุญบารมีอันสูงส่งจากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงานประเพณีในท้องถิ่น และเพื่อแสดงอัตลักษณ์ ผ้าทอไทลื้อ ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME