เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านสันทรายกองงาม ทำฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์ บริเวณลำห้วยแม่บง บ้านสันทรายกองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในพื้นที่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากห้วงฤดูฝน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME