วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
โดยมีนายสนั่น มาหล้า นายก อบต.ศรีค้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสิทธิชัย ภักดีธนเกียรติ รองนายก อบต.ศรีค้ำ ส.อ.พินิจ ม่วงเกตุ ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ นายไกรสร เมืองสุวรรณ รองประธานสภา อบต.ศรีค้ำ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ. แม่จัน นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.เชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นางสาวสุมิตรา บางขะกูล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.เชียงราย นางสาวณิชาภา สันธิ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตการโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรม การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ การแสดงชุดชนเผ่าอาข่า ชุดการแสดงพื้นเมือง ฯลฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ ลานโล้ชิงช้า บ้านแสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME