เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี ประเพณีกราบพระใหญ่ เสริมราศี ชม! ชิม ช็อป ของดีบ้านป่าตาลประชาสันติ” พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย ณ สนามกีฬากลางบ้านป่าตาลประชาสันติ โดยมี นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล กล่าวรายงาน นายธราวุธ วรรณสอน กำนัน ต.ป่าตาล นายเจริญ ตระการฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านระดับภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. ต.ป่าตาล ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

ซึ่งงานนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสแก่ชุมชน อื่นๆ และหน่วยงานราชการได้มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นโดยมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ฟาร์มแพะเนื้อส่งออก สวนเกษตรมะละกอฮอแลนด์ สวนเกษตรขนุนทองประเสริฐ ฟาร์มควายเผือก ความสวยงามด้านวัฒนธรรม จะได้ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน วัดสันหนองบัว และกราบนมัสการพระใหญ่ “พระพุทธปัญญาภิรมย์” อีกทั้งในชุมชนยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 15 หลัง มีข่วงวัฒนธรรมแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน จึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตบ้านป่าตาลประชาสันติจะเป็นหมู่บ้านที่เชื่อมเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME