เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “กีฬาเกาะช้างเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2567” พร้อมด้วย นายชาญชัย แสนรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.แม่สาย เขต 2 โดยมี ร.ต.อ.เด่นวุฒิ จันต๊ะขัติ นายก อบต.เกาะช้าง กล่าวรายงาน และมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อบต.เกาะช้าง และได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.เกาะช้าง โดยกำหนดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ ประเภทกีฬาสากล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตำบลเกาะช้าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน สร้างจิตสำนึกให้รักการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดี อารมณ์ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน และเยาวชนในตำบลในการเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ความรักใคร่สามัคคี สอดคล้องกับนโยบาย สามพี่น้องท้องถิ่นร่วมใจชุมชนและการมีส่วนร่วม และกีฬาเยาวชนเงินล้าน อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME