จากการที่นครเชียงรายมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ขับเคลื่อนการสร้างเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อแก้ไขและลดปัญหาน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมของเมืองในทุกมิติ ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้านพร้อมแก้ไขปัญหาทันที หลังพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องทางระบายน้ำและถนนชำรุด “บ้านริมดอย” และพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหา
 
 
เบื้องต้น ทางเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 จะสามารถนำเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาในระยะที่ 1 ทันที ทั้งเรื่องของการทำทางระบายน้ำ และถนนที่ชำรุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านอย่างยั่งยืน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME