วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า และหารือโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งกำหนดจัดในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย

 

 

โดยมีนายพลภูมิ  ภิวัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะ ,ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมหารือ

 

 

        สำหรับในส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย,นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย, ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.อดิเทพ  วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย, นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนสมาคมขัวศิลปะ เข้าร่วมหารือ โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

       หลังจากการประชุมหารือ คณะฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณหอศิลป์เมืองเชียงราย (Chiangrai International Art Museum : CIAM) เพื่อเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธันวาคม 2566

 

 

        ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอำนวยความสะดวกและร่วมการประชุมดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : พัชรนันท์ แก้วจินดา รายงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 

วรพล จันทร์คง : ภาพ 

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME