เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ เนื่องในวันฉลองวัดครบ 111 ปี วัดป่าแขม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.พาน โดยมีพระครูพิพิธ พัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษณะ แก้วดี นายก อบต.ป่าหุ่ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะผู้บริหาร อบต.ป่าหุ่ง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ มาร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง

การห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระพุทธเจ้า และเพื่อทะนุถนอมสิ่งที่บรรพชนสร้างพระธาตุเจดีย์มา ให้คงอยู่ยั่งยืน แสดงถึงความรัก ความห่วงใยมีไมตรีจิต มีความห่วงหาอาลัยในพระพุทธเจ้า มีสายสัมพันธ์อันอบอุ่นกับพระพุทธเจ้า อยากที่จะทะนุถนอมให้พระธาตุฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้จูงจิตตนเองและผู้อื่นให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธองค์ ซึ่งจะนำไปสู่การศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ศรัทธาในเหตุดีที่เราได้กระทำ และเป็นการสืบพระศาสนา สืบคุณงามความดีต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME