เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำข้าราชการและสื่อมวลชน เดินทางเข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ. ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เป็นผู้บรรยายสรุปความเป็นมาและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้วยศิลปวัฒนธรรมสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก จากนั้นผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานและศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ฉพาะตัว ภายในแหล่งเรียนรู้ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านดอยดินแดง ของอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมขัวศิลปะ ศิลปินทัศนศิลป์ผู้มีชื่อเสียงชาวเชียงราย

 

ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ซึ่งก่อตั้งโดยท่าน ว.วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี นับเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก ต่อมาได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดนิทรรศการศิลปะ ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง แหล่งรวบรวมและเก็บรักษา ศิลปะวัตถุอันล้ำค่า ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยทั้ง 4 แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะจัดแสดงงานเบียนนาเล่ และเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่จะมาเที่ยวชมงานศิลปะช่วงจัดงานตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2666 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567
 
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสุภัสสร ประภาเลิศ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะดังกล่าว
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME