เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จินนาลักษณ์ กระดาษสา เทศบาลตำบลแม่สายและบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด เปิดศูนย์ผ้าปางห้า และร้าน ModalooM ภายใต้ Welcome to Chiang Rai Shop สาขาที่ 3 อย่าง เป็นทางการ ณ ศูนย์ผ้าปางห้า หมู่ 1 บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า โครงการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสินค้า 10 ชาติพันธุ์แม่สาย พัฒนาแผนงานเพื่อส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดเชียงราย แบบเต็มรูปแบบจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และหลักการนำเสนอตัวสินค้าที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และการเชื่อมโยงการพัฒนาตัวสินค้าให้ตรงตามกับความต้องการของตลาด และยังคง มี อัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงรายแบบที่เรียกว่า “ชิ้นเดียวในโลก” และพิเศษเฉพาะคุณ โดยสนับสนุนให้สินค้าและบริการของสมาชิกทำการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามกลไกของสถานการณ์ปัจจุบัน นำของที่ไม่ได้ใช้มาใช้ หรือสินค้าที่มีอยู่เพิ่มช่องทาง เสริม เล็งเห็นจุดเชื่อมในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสินค้าที่ผลิตในเชียงราย

 

โดยคนเชียงราย ส่งเสริมเชียงราย สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ ทำอย่างไรที่จะ นำเอา สินค้าต่างๆโดยเฉพาะ เริ่มต้นจากกลุ่มสมาชิก ในการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดการพัฒนาตัวสินค้าให้ถึงความต้องการของลูกค้า ของที่มีประโยนช์เก็บไว้นำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ ตีตรามาจากเชียงราย รับประกัน คุณภาพ รวมถึงการขยาย ทั้งกลุ่มลูกค้า พัฒนา ทำการตลาดในทุกช่องทาง แบบ ขายตรง ขายส่ง ทั้งในเชียงราย ในไทยและต่างประเทศ

 

การเชื่อมต่อคือ เอาสินค้ามาเสนอขายและเป็น supplier ของ บางธุรกิจในเชียงราย เช่น ผลิตสินค้าใช้ใน ร้านอาหาร และโรงแรม เราสามารถ กล่าวได้ว่า การสนับสนุนสินค้าในจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือสนับสนุนสร้างความยั่งยืน ในจังหวัดก่อน ออกนอกจังหวัด
 
ทั้งนี้ สมาคมสตรี ได้ตั้งทีมบริหารโครงการเพื่อรวบรวมสินค้าของสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสมาคมสตรีจัดเตรียม พื้นที่ขาย สินค้าของสมาชิกเพิ่มช่องทางการขาย และร่วมในการพัฒนาตัวสินค้า
 
สาขาแรก : เปิดขายภายใต้ชื่อ WELCOME TO CHIANGRAI SHOP ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายเปิดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ :8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชาวไทย และ นักท่องเที่ยว
 
สาขาที่ 2 : เปิดขายภายใต้ชื่อ WELCOME TO CHIANGRAI SHOP ณ วัดพระธาตุดอยเวา เปิดร้านจำหน่ายสินค้าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชาวไทย ชาวต่างชาติและ นักท่องเที่ยว
 
สาขาที่ 3 เปิดขายภายใต้ชื่อ ModalooM ณ ศูนย์ผ้าปางห้า เปิดร้านจำหน่ายสินค้าในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวการส่งออกนอกประเทศ trade การค้า และเปิดกลุ่มลูกค้าทางการค้าส่งออก หรือ ส่งขายนอกพื้นที่เชียงราย เป้าหมายการเปิดร้านจากเชียงรายสู่ทั่วประเทศ อาทิเช่น เซ็นทรัลเชียงใหม่ กรุงเทพ พัทยา และศูนย์การค้าสยามพารากอน ไอคอนสยาม จังชีลอน ภูเก็ต
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนประสานงานที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย โทร. 061 659 4540, โทร. 097 135 7074
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME