วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาแม่ต๋ำตาดควัน “บ่อแสงเกมส์” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี นายอภิชัย สมบัติใหม่ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.แม่ต๋ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายนิคม ยะป๊อก ส.อบจ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย เขต 1 นายทองใบ มีกิน นายก อบต.แม่ต๋ำ นายประสงค์ ชัยโย นายก อบต.ตาดควัน นายรุ่งโรจน์ เสนะ กำนัน ต.แม่ต๋ำ นายอินคำ พัสดา กำนัน ต.ตาดควัน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และประชาชน “บ่อแสงเกมส์” ในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 มีกีฬา กรีฑา ที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 7 ประเภท สำหรับนักเรียน ได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส และกรีฑา
 
 
ส่วนประชาชน มีการแข่งขัน 4 ประเภทได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน “บ่อแสงเกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่ต๋ำ – ตาดควัน ทั้ง 7 โรงเรียน (รร.บ้านใหม่โชคชัย รร.บ้านป่าม่วง รร.พญาเม็งราย รร.บ้านแม่ต๋ำกลาง รร.บ้านใหม่สุขสันต์ รร.บ้านบ่อแสง และ รร. อบต.แม่ต๋ำ) ให้มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา เป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME