เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ณ หนองซง ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 1 โดยมีนายนฤเดช ศิริแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักกีฬา ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการครั้งนี้

 

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปลูกฝังให้ประชาชนตำบลหนองแรดรักษ์และหวงแหนแหลjงน้ำในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองแรด และกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลหนองแรด การแข่งขันกีฬาแข่งเรือตำบลหนองแรดประกอบด้วย ตัวแทนนักกีฬา ทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตตำบลหนองแรด มีการจัดการแข่งขันพายเรือจำนวน 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันพายเรือกระบะปูน การแข่งขันพายรือหาปลา ประเภท 1 ฝีพาย 2 ฝีพาย และ 3 ฝีพาย
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า การแข่งเรือในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิต ของพี่น้องประชาชนในตำบลหนองแรด และหนองซงแห่งนี้เป็นหนองน้ำที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย การแข่งขันเรือที่นี่จะแปลกตา ไม่เหมือนที่ไหน เป็นกิจกรรมที่จะทำให้พี่น้องตำบลหนองแรดได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้สนุกสนานไปด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดคือได้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำคือหัวใจในการดำรงชีพ และจะผลักดันและพัฒนาให้หนองซงแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME