วันนี้ (21 ต.ค. 66) เวลา 14.00 น. ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารและ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2566 ณ ท้องพระโรง พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ ข้าราชการ ผู้พิพากษา ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ท้องพระโรง พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรไทย เป็นอนุสรณ์แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนนานัปการ พระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน สอดส่องดูแลด้วยพระองค์เองทุกหนแห่ง เพื่อทรงให้เขาพึ่งพาตนเองได้ บังเกิดความอบอุ่นใจว่าเขามิได้ถูกทอดทิ้ง พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยโดยแท้ ทรงปลูกป่าบนดอยตุง ฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพป่าธรรมชาติ โดยทรงประสานกับหลายหน่วยงาน สร้างสวนรุกขชาติบนดอยช้างมูบ ชุบชีวิตต้นไม้ ทรงคืนป่าให้กับดอยตุง อันเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของการระดมกำลังปลูกป่าทั่วประเทศ ทรงยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ โดยโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และโครงการอื่นๆ เป็นที่ประจักษ์ทั่วทั้งแผ่นดิน พระตำหนักดอยตุง เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพระองค์ท่าน เป็นพื้นที่ทรงงาน ที่ชาวบ้านเรียกว่าพระตำหนักสมเด็จย่า และขนานสมญานามพระองค์ว่า “แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย”
 
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 รวมสิริพระชนมายุ 94 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพัฒนาด้านการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิถันยรักษ์ และโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ. 2531
 
 
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักต้นไม้แห่งชาติ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME