เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ต๋ามโกมส่องฟ้า แอ่วยี่เป็งล้านนา ตี้แม่อ้อ ประจำปี 2566

 

โดยมี นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ อบต. แม่อ้อ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายก อบต.แม่อ้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากร อบต.แม่อ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และพี่น้องประชาชน ต.แม่อ้อ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ปรากฏสู่สาธารณชน มีพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณียี่เป็ง กระตุ้น การท่องเที่ยว บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบทอดประเพณียี่เป็งให้คงอยู่ต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME