วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายศรายุทธ ฟูวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านดู่ภูเวียง (เรียบลำน้ำสรวยเขื่อนแม่สรวยแพเปียกแม่สรวย) หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยมี นายสมพงษ์ เจาะเส็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย และ นายสิทธินนท์ กำนันตำบลแม่สรวย ร่วมลงนาม ทั้งนี้มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.แม่สรวย อสม. และ ประชาชนในพื้น ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย 

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME