25 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพชาวเชียงราย ควบคู่งานพาณิชย์ปิ้งย่าง @ เจียงฮาย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างคึกคัก ที่บริเวณภายในตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า SMEs สินค้าเกษตรมาจำหน่าย ลดสูงสุด 60% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันปาล์ม ข้าวหอมมะลิ หมูเนื้อแดง ไก่ ส้มและสับปะรด พร้อมจัดงานพาณิชย์ปิ้งย่าง @ เชียงราย นำสินค้าประมงและปศุสัตว์จัดโซนปิ้งย่าง กว่า 20 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และรณรงค์การบริโภคสินค้าประมงและปศุสัตว์

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพมาขับเคลื่อน โดยการจัดธงฟ้าราคาประหยัด ให้จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ภายในตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และลานหลังเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น สินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกลุ่มเกษตกร นำสินค้าอุปโภค บริโภคมาจำหน่าย ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้า ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้าชุมชน และสินค้าเกษตร เป็นต้น
 
 
ทั้งนี้ ภายในงานยังไม่จัดให้มีเทศกาล พาณิชย์ปิ้งย่าง @ เชียงราย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการรณรงค์การบริโภคสินค้าประมงและปศุสัตว์ เป็นการส่งเสริมเกษตรกรในด้านการตลาดการโดยเชื่อมโยงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงกุ้ง ปลากะพง สุกร และโคเนื้อ ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคในโซนปิ้งย่าง กว่า 20 รายการ มาให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพจากเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME