เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2567 มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567

 

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลสันทราย และสภาวัฒนธรรมตำบลสันทราย จะดำเนินการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่ากล้วย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกหลานได้ทราบและเห็นความสำคัญของพระปางประทานพรที่ทำตากไม้ตะเคียนอายุ 700 กว่าปี

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME