ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำโดยคุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย พร้อมสนองตอบต่อนโยบายด้านความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร โดยกำหนดให้สถานประกอบการนั้นๆ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร สามารถรู้ถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในกรณีมีการอพยพหนีไฟ อีกทั้งเพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะได้แนะนำลูกค้า รวมทั้งดูแลตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทั้งของพนักงานเอง และลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะความปลอดภัยของลูกค้านั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
 
 
โดยได้มีการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพพนักงาน และลูกค้าหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า รวมทั้งพนักงานร้านค้าศูนย์การค้า และพนักงานร้านเช่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 622 คน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ้อมและร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, มณฑลทหารบกที่ 37,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมถึงมีหน่วยงานส่งไฟร์แมน ข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ อาทิ ไทวัสดุเชียงราย,โรบินสันเชียงราย และ บิ๊กซี เชียงราย
 
 
นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าฯ ยังมีส่วนของการดูแลความปลอดภัยด้านอื่นๆ และให้ความสำคัญเช่นกัน เช่น การซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ ทั้งเหตุระเบิด การทะเลาะวิวาท การกระโดดตึก หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ภายในศูนย์การค้าฯ รวมถึงมาตรการการตรวจวัตถุต้องสงสัยในทุกจุดทางเข้าศูนย์การค้าฯ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME