เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 66 ที่ผ่าน เวลา 09.30 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายโซนอำเภอ อ.พญาเม็งราย โดยมีนายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายวิญญู ทองทัน เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย สำนักช่าง กองการท่องเที่ยวและกีฬา และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ. เชียงราย ร่วมกับ นายนิคม ยะป๊อก ส.อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.พญาเม็งราย นายฐิติพันธ์ เข็มขาว นายก อบต.แม่เปา และคณะผู้ดำเนินงาน อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมการประชุม

 

และในเวลา 13.30 น. นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายโซนอำเภอ อ.ป่าแดด พร้อมด้วย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายวิญญู ทองทัน เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย สำนักช่าง กองการท่องเที่ยวและกีฬา และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ อบจ. เชียงราย ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ อุดขา ส.อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.ป่าแดด สำนักช่าง และกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เชียงราย และคณะผู้ดำเนินงาน อ.ป่าแดด เข้าร่วมการประชุม
เพื่อหารือเรื่องรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายโซนอำเภอ พื้นที่ อ.พญาเม็งราย และ อ.ป่าแดด การกิจกรรมภายในงาน การบริหารจัดการภายในงาน ร่าง MOU และการจัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME