วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายก พี่นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 3 เยาวชนเชียงรายคนมีดี “เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย” ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม โดยมีนางนิตยา ยาละ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.เวียงแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายฐิตวัชร ไลศิริพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย จ.ส.อ. อนันท์ พิมพา ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3213 นายสมเกียรติ สุขคำฟอง ผอ.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ส.อ.จรัญ สุธาพจน์ รอง ผอ.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม นายสงบ อินเทพ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน อ.เวียงแก่น นายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว และนายประธาน รวมจิตร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมเสริมพลังเยาวชน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เมืองสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ อนาคตของเมืองเชียงราย และจะดำเนินการให้ครบถ้วน ทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME