ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กอ.รมน. เชียงราย อ.เชียงแสน

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โดยการ บูรณาการ ประสานงาน แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในพื้นที่  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เป้าหมายเดียวกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยได้เชิญ ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน, นายก อบต.ศรีดอนมูล, หน.ส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE