เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน เชื่อมั่นความร่วมมือกันจะทำให้ส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น เพิ่มตัวเลขการส่งออก สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน GACC (General Administration of the People’s Republic of China) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบ กักกันสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยพืชไทย-จีน (JTC-SPS : Joint Technical Committee meeting on the Implementation of Memorandum of Understanding on Cooperation in Sanitary and Phytosanitary) ครั้งที่ 7 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย
1. การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ เนื้อจระเข้ กุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพื่อบริโภค อินทผลัม สละ และเสาวรส ซึ่งสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิดอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในการนำเข้าจากจีน
2. มาตรการยกเลิกการระงับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปจีน
3. การขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมของโรงงานเพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์รังนกจากไทยไปยังจีน ผ่านระบบ CIFER (China Import Food Enterprises Registration)
4. การเชื่อมโยงระบบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Phyto (Electronic Phytosanitary Certificate) 5. การประชุม JTC-SPS ครั้งที่ 8 โดย GACC จะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงปี 2567

โดยทั้ง 5 ประเด็น มีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น และทั้ง 2 ฝ่ายได้เริ่มหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงระบบ e-Phyto ระหว่างกัน เพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ เพิ่มเติมขยายตลาดเดิม ลดอุปสรรคการค้า และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า อำนวยความสะดวกการค้าของทั้งสองฝ่าย ทำให้มีโรงงานไทยที่สามารถส่งออกสัตว์ปีกแช่แข็งไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น 

“นายกรัฐมนตรีติดตามการทำงานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกร รวมทั้ง สนับสนุนให้หารือเพิ่มความร่วมมือในส่วนของมาตรฐานการค้าของสินค้าเกษตรระหว่างไทย – จีน โดยรัฐบาลพร้อมส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร อำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ให้สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น” นายอนุชาฯ กล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME