วันนี้ (21 ตุลาคม 2566) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และ ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถานพยาบาล สถาบันทางการศึกษาด้านการพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน

 


          นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาล จากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่างๆ ของประชาชน 

 


          ในทุกปี ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้แผ่ไพศาล โดยในปีนี้ สภาการพยาบาลได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในโครงการ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 2” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 ตุลาคม 2566 เพื่อแสดงพลังของพยาบาลนิสิต/นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดประจำจังหวัด และศูนย์รับบริจาคโลหิตประจำจังหวัด โดยถ่ายภาพตนเองขณะบริจาคโลหิตและถือป้ายกิจกรรม และเขียนข้อความเชิญชวนสั้น ๆ โพสต์ลง Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok พร้อมติดแฮชแท็กโครงการ คือ #Nationalnursesday #Bloodforlife #พยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 2 เพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME