เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2567” ภายใต้ชื่องาน “เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์” ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร


ในการนี้ ทอดพระเนตรร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในงาน โดยมีนางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ รับเสด็จโอกาสนี้ ทรงผัดหมี่มงคล ปีมังกรทอง ณ บริเวณร้านภัทรพัฒน์ เพื่อพระราชทานเป็นสิริมงคลแก่งาน โดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ในการปรุง และมีเชฟจากร้านจกโต๊ะเดียว เยาวราช เป็นผู้ถวายงาน
 

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ คือหนึ่งในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปลูกในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างพื้นที่ป่ารวมถึงบรรเทาปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ขณะเดียวกันคนไทยจะได้มีน้ำมันคุณภาพสำหรับการบริโภคอีกด้วย
 

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้ชื่อว่าเป็น “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” มีโอเมก้า 3 6 9 ปราศจากไขมันทรานส์ อีกทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และทนความร้อนได้สูงถึง 252 องศาเซลเซียส จึงสามารถใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท
 

งาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2567” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิชัยพัฒนา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME