เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย บริเวณ พื้นที่เขตป่าสงวน บ้านจะกอนะ หมู่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

 ตรวจพบการลักลอบตัดไม้กระยาเลย ถูกตัดเป็นท่อน จำนวน 7 ท่อน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เมตร และไม้แปรรูปจำนวน 13 แผ่น/เหลี่ยม รวมปริมาตรประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายภาครัฐ จำนวน 70,000 บาท

 

 

จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบไม่พบผู้กระทำผิด หน่วยจึงได้ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงราย 2 (แม่จัน), ผู้นำชุมชน เข้าตรวจสอบ และได้แจ้งไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย และไม่ให้ใช้ประโยชน์ไม้ดังกล่าว โดยให้ทิ้งไว้ให้ผุพังตามกาลเวลา หน่วยจะติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าวต่อไป.
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME