วันที่ 18 ตุลาคม 2566 วันนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณทางหลวง 1088 กม.77+470 สามแยกนาฮ่อง-แม่ซา 

 

ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล และเป็นเส้นทางเชื่อมจากอำเภอแม่แจ่มไปยังอำเภอกัลยาณิวัฒนา และยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย โดยหลังเกิดเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังพื้นที่ดังกล่าวให้ประสานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1 เข้ามาติดตั้งสะพานเบลีย์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ทำให้รถขนพืชผลทางการเกษตรและชาวบ้านสามารถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้

 

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามที่มั่นคง แข็งแรง เนื่องจากดินบริเวณดังกล่าวมีการทรุดตัวอยู่บ่อยครั้งหากมีการถมถนนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้ถนนทรุดตัวอีก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนน เกษตรกรที่ขนพืชผลทางการเกษตรผ่านเส้นทางดังกล่าวขอความร่วมมือไม่บรรทุกสินค้าน้ำหนักเกิน เนื่องจากสะพานเบลีย์นี้สามารถรองรับน้ำหนักได้เพียง 21 ตันเท่านั้น เพื่อความปลอดปลอดภัยในการใช้ถน

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME