รางวัลการประกวดธิดาชาวสวน เทศกาลลิ้นจี่และของดีจ.เชียงราย ปี 66

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดธิดาชาวสวน ในงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ.เชียงราย และเทศบาลตำบลแม่จัน โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ จำหน่ายผลผลิตถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในการนี้ นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น สมาชิกสภา อบจ. อำเภอแม่จัน เขต 1 ร่วมด้วย

 
การประกวดธิดาชาวสวนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดรวม 9 สาวงาม โดยมีผลการประกวด ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศุณิษรา อินต๊ะมารค
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนัทธมน พาดา
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกุลกันยา อาจอ
 
รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวปภาดา พรหมณี

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR