กอ.รมน. จ.เชียงราย ถอดบทเรียน ปัญหาไฟป่าหมอกควันประจำปี 2566

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ AAR การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,เกษตรจังหวัดเชียงราย,สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Meeting ร่วมกับ ศอ.ปกป.ภาค 3 โดยมี พล.ท.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.ศอ.ปกป.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม ณ ศอ.ปกป.ภาค 3 /นาย สุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ชร. เป็นประธานจังหวัดเชียงรายฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR