กระทรวงยุติธรรม เปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ

Facebook
Twitter
Email
Print

  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม H.E.Mr. Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


          ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมไทย” โดยกล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สถาบันนี้จะทำหน้าที่ 4 ประการ คือ 

1. Reseach วิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

2. Educate คือให้ความรู้เป็นการศึกษา 

3. Acadamic support คือ ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่กระบวนการสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย และ 

4. Liaison office คือ หน่วยงานกลางที่จะประสานงานกับหน่วยงานทั้งหลายในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมตัวย่อทั้งหมดคือ REAL แปลว่าความเป็นจริง ผมอยากเห็นสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนเป็น REAL เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การที่จะทำบทบาทภารกิจ 4 ประการนี้สถาบันฯ จะเน้นไปในเรื่องการให้ความรู้ ให้การศึกษาอบรม จะเปิดหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น นักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับกลาง และ นักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง โดยจะเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำวิจัย ท่านจะได้รับรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านได้ และผมเชื่อว่าถ้าสังคมไทยเดินไปในทิศทางนี้เราจะตระหนักในความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น และเราจะหวงแหน ป้องกัน ระงับยับยั้งไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็คือสิทธิของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์” 


          พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน และเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดแสดงภายในงาน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE