เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.29 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านป่าแดง ณ ห้องสมุดประชาชนรวมใจ โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี ร.ต.อ.เด่นวุฒิ จันต๊ะขัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง นายเด่นชัย ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม นางวรรณมาศ จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดง กำนัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าแดง ให้การต้อนรับ

การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การค้าออนไลน์ ลดต้นทุน ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายตลาด และเพื่อสร้างวิทยากรดิจิทัลชุมชนจิตอาสาหรืออินเตอร์เน็ตอาสาชุมชนขึ้นในตำบลเกาะช้าง เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับประชาชนและชุมตำบลเกาะช้างต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME