อบจ.เชียงราย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต “การใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรกล”

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรกล เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย นางฐิรญาภัทร์ ธีติโรจนกาญจน์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน วิทยากรบรรยายและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 70 คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรกลเพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง ซึ่งดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลขนาดหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลสมัยใหม่ คุณลักษณะจำเพาะและหน้าที่สวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องพนักงานขับ และหัวข้อ สัญลักษณ์และระบบไฟสัญญาณเตือนในเครื่องจักร

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME