เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ในการนี้ นายจีรพงษ์ พุทธวงค์ วิทยากรจากสำนักงานจังหวัดเชียงราย บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE