อบจ.เชียงราย ร่วมมือ ปรับปรุงพื้นที่ในอำเภอแม่สาย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และนายสมพล ธาตุอินจันทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย สวนสุขภาพพระเจ้าพรหมมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีนายอนุชา ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย เขต 1 นายฐิติวัชร ไลศิริพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายอมรรัตน์ บุตรดี หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้

สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย โดยการบูรณาการร่วมกัน ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย สวนสุขภาพพระเจ้าพรหมมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งใช้บุคลากร เครื่องจักรกลและยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลแม่สาย เป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขึ้น เพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) 

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME