เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 66 ที่ฝูงบิน 416 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับการเป็นศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน
 
สำหรับโครงการดังกล่าว กองทัพอากาศได้จัดทำแผนงานพัฒนาพื้นที่สนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) หรือ สนามบินเก่า เพื่อให้เป็นศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมพัฒนาสนามบินให้มีขีดความสามารถในการรองรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภารกิจช่วยเหลือประชาชน เช่น การบินค้นหาและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย การใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลให้เข้ารับการรักษาต่อโรงพยาบาลที่มีความพร้อม การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนกรณีการเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
 
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ในช่วงเหตุการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบวงกว้าง ทั้งฝุ่นละออง รวมถึงสุขภาพของชาวจังหวัดเชียงราย กองทัพอากาศจึงเป็นต้องขอใช้พื้นที่แห่งนี้จัดตั้งศูนย์ศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้จังหวัดเชียงรายมีสนามบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการค้นหาและช่วยชีวิต รวมทั้งการลำเลียงทางอากาศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งเป็นฐานบินในการวางกำลังอากาศยานไร้คนขับ และเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 
โดยกองทัพอากาศพร้อมระดมทรัพยากร ทั้งด้านอากาศยาน เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มที่มีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยมีแผนงานการพัฒนาฯ ระหว่างปี 2566 – 2568 และเมื่อมีการพัฒนาสนามบินแล้ว ประชาชนยังสามารถเข้ามาใช้บริการพื้นที่สนามบิน เพื่อออกกำลังกายได้ปกติ ซึ่งกองทัพอากาศยังมีแผนการปรับปรุงถนนรองรับการเดิน – วิ่ง และการออกกำลังกายสำหรับประชาชน อีกทั้งยังอนุญาตให้รถยนต์ทั่วไปสามารถผ่านเข้า-ออกพื้นที่ได้ แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างเคร่งครัด
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME