อบจ.เชียงราย เปิดงานมะม่วงของดีตำบลแม่เปา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สู่ตลาดสากล

Facebook
Twitter
Email
Print
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานมะม่วงของดีตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย เขต 1 ในการนี้ นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย และนายฐิติพันธ์ เข็มขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ หนองโป่งคำ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย
.
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์มะม่วง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าของดีต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการแข่งขันผลผลิตของตนกับกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลไม้ ผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพทัดเทียมกับพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ เป็นที่ต้องการของตลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการเกษตร สาธิตการแปรรูปและการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายก อบจ.เชียงราย ‘ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล’

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE