กระทรวง การคลัง  พาณิชย์  อุตสาหกรรม เเละพลังงาน  เจ้าภาพร่วม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8

Facebook
Twitter
Email
Print
บูรณาการหน่วยงาน 4 กระทรวง การคลัง พาณิชย์ อุตสาหกรรม เเละพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8 ผู้บริหารจังหวัดพบปะหารือข้อราชการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
 
วันนี้ (18 พ.ค. 66 ) ที่ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ และนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเวทีร่วมหารือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานเชิงรุกการให้บริการประชาชน ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เเละกระทรวงพลังงาน รวมกว่า 15 หน่วยงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
 
ทั้งนี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์การจัดงานสภากาแฟ และส่งมอบตราสัญลักษณ์การจัดงานสภากาแฟให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน“สภากาแฟ” ครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่ 9 นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมงาน และการออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของหน่วยงานเจ้าภาพ และการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน อีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE