วุฒิสภา เยือนโอโซนฟาร์ม Young Smart Farmer จ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โอโซนฟาร์ม ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตและทิศทางเกษตรไทยในมุมมองของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีนายพิเชษฐ์ กันทะวงค์ ผู้ก่อตั้งโอโซนฟาร์ม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมโอโซนฟาร์ม

“โอโซน ฟาร์ม” เป็นฟาร์มที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Internet of Thing) มาทำเรื่องของเมล่อนให้มีรสชาติหวาน ทำเป็นฟรีชดรายแปรรูปส่งตลาด รวมทั้งการใช้ระบบให้อาหารพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบแม่นยำ และจัดทำระบบเครื่องจ่ายปุ๋ยผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถควบคุมได้ ทำให้ผลผลิตในโอโซนฟาร์มมีคุณภาพและเป็นการลดต้นทุนในการทำฟาร์ม จึงทำให้เป็นการพลิกโฉมการทำเกษตรแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะหาองค์ความรู้แบบนี้มาจากแหล่งใด โดยในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรแบบแม่นยำมากขึ้น และได้สมัครเป็นสมาชิก Young Smart Farmer เชียงราย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR