เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมงานปีใหม่ลาหู่ ปี 2567 ณ บ้านแม่ปูนหลวง ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า พร้อมด้วย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นางรัชนีกร วงษา ส.อบจ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เขต 1 โดยมีนายสมเพชร วงษา อดีตกำนัน ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นายกิตติพงษ์ วงษา นายก อบต.เวียง นายจะที จองจู๋ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปูนหลวง นายภัทรพล จะก้วย สมาชิกสภาอบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ผู้นำชุมชนและ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ในการร่วมงานครั้งนี้นายก นก ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาลาหู่ กล่าวอวยพรปีใหม่และชื่นชมถึงความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีและความสวยงามของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้ร่วมเต้นจะคึร่วมกับชาวลาหู่ด้วย ซึ่งการเฉลิมฉลองปีใหม่บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จะจัดไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการเฉลิมฉลองปีใหม่ ในภาษาลาหู่(มูเซอ) เรียกว่า ประเพณี เขาะเจ๊าเว ซึ่งแปลว่า “ปีใหม่การกินวอ” ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาญาติมิตร ได้กลับมาร่วมงานกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียงเรียงหน้า ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเมื่อทราบว่าทางหมู่บ้านตัวเองจะจัดงานดังกล่าวก็จะกลับมาร่วมกัน เทศกาลของลาหู่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ ซึ่งปีใหม่หรือการกินวอนี้ มีความสำคัญต่อชาวลาหู่อย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าเสียเป็นส่วนมาก
 
 
จากข้อมูลของ ethnicity กล่าวว่า ลาหู่ เดิมตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบสูงทิเบต – ชิงไห่ มีเชื้อสายมาจากชาวโลโล ต่อมาคนไทใหญ่และจีนได้เข้าครอบครองพื้นที่ ชาวลาหู่จึงอพยพลงมาทางมณฑลยูนนานบริเวณแม่น้ำสาละวินกับแม่น้ำโขง จากนั้นอพยพเข้ามาในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. 2418 ด้วยเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมา เมื่อเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และตาก คนกลุ่มนี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งการใช้พิธีกรรมบำบัด การใช้สมุนไพร การใช้โภชนบำบัด การใช้ความร้อน กัวซาบำบัด เหรียญฝรั่งประคบ และการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME