เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาอบจ.เชียงราย สมาชิกสภาอบจ.เชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย และได้รับเกียรติจาก นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้น อบจ.เชียงราย จึงได้จัดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตามฮอยพญามังราย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย และเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย บูรณาการกับศิลปการแสดงล้านนาร่วมสมัย สอดคล้องกับการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME