เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 9 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือว่า คณะรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมฝนหลวง จึงได้สั่งการขึ้นปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศ ทั้งหมด PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด
 
 

ส่วนช่วงสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ เชียงราย เชื่อว่าปัญหาฝุ่นจะลดลง 50% โดยการขึ้นบินเอาความเย็นไปลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศข้างบน ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นลง 50% แต่ปัญหาคือถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องใช้น้ำแข็งแห้ง แต่เนื่องจากน้ำแข็งแห้งผลิตที่จังหวัดระยองที่เดียว การขนส่งอาจจะมีปัญหาทำให้ลดประสิทธิภาพลง จึงมีการเปลี่ยนไปใช้น้ำเย็น ซึ่งตนจะขึ้นปฏิบัติการด้วยในวันที่ 11 เม.ย.นี้ พร้อมสั่งการให้กรมฝนหลวงขึ้นปฏิบัติงานทุกวัน เชื่อว่าจะลดปัญหาฝุ่นได้ และทำให้ประชาชนได้เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุข

 

 

“การที่เราต้องขึ้นบินมีขั้นตอนมีวิธีการในการกำหนดทิศทางลม คำนวณความชื้นในอากาศซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง หากไม่มีประสบการณ์จะอธิบายต่อสังคมไม่ได้ ดังนั้น ไม่อยากให้ด้อยค่า อีกทั้งการทำฝนหลวงก็เป็นทฤษฎีศาสตร์พระราชา แต่เราอยากจะยืนยันว่าปฏิบัติการฝนหลวงสามารถแก้ปัญหาได้จริง” นายไชยากล่าว

 

เมื่อถามว่า ปัญหาฝุ่นจะลดลงหมดหรือไม่ นายไชยากล่าวว่า ก็คงไม่ เพราะส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน แต่เชื่อว่าจะลดปริมาณฝุ่นได้อย่างน้อย 50% ขอให้คนไทยเที่ยวอย่างมีความสุข หากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีตั้งแต่ 60% ขึ้นไปเรากล้าพูดได้ว่าไม่เกิน 1-2 วันฝนต้องตกแน่นอน

 

นายไชยากล่าวต่อว่า ปฏิบัติการฝนหลวงเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น หน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเสริม แต่การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องบูรณาการร่วมกัน และให้ความรู้ประชาชนว่า การไม่เผาจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ สิ่งหนึ่งในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการปลูกข้าวโพด ก็มีการส่งเสริมให้หันมาใช้ข้าวโพดหมัก ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยขณะนี้ศูนย์วิจัยของกรมปศุสัตว์ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วว่า การเอาข้าวโพดทั้งต้น ใบ ฝักมาสับละเอียด หมัก 21 วัน จะให้คุณค่าอาหารสูงเทียบเท่าโปรตีนชั้นดีที่นำมาจากต่างประเทศ ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงเร่งรัดหน่วยงานทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศทำเป็นต้นแบบให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตนำผลวิจัยไปต่อยอดเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME